Có 1 kết quả:

xuān téng ㄒㄩㄢ ㄊㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a tumult
(2) hubbub
(3) uproar