Có 1 kết quả:

sāng bàng

1/1

sāng bàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

funeral stick (held by the son as a sign of filial piety)