Có 1 kết quả:

dān zǐ yè

1/1

dān zǐ yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

monocotyledon (plant family distinguished by single embryonic leaf, includes grasses, orchids and lilies)