Có 1 kết quả:

dān fāng miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

unilateral