Có 1 kết quả:

dān bǎn huá xuě

1/1

Từ điển Trung-Anh

to snowboard