Có 1 kết quả:

dān máng

1/1

dān máng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

single-blind (scientific experiment)