Có 1 kết quả:

dān yǎn pí

1/1

dān yǎn pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

single eyelid