Có 1 kết quả:

dān yǎn xiàng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

single-lens reflex camera (Tw)