Có 1 kết quả:

dān chéng

1/1

dān chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

one-way (ticket)