Có 1 kết quả:

dān sè

1/1

dān sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) monochrome
(2) monochromatic
(3) black and white