Có 1 kết quả:

dān sè huà ㄉㄢ ㄙㄜˋ ㄏㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) monochrome picture
(2) black and white picture