Có 1 kết quả:

dān sè huà

1/1

dān sè huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) monochrome picture
(2) black and white picture