Có 1 kết quả:

dān hào

1/1

dān hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

odd number (on a ticket, house etc)