Có 1 kết quả:

pēn qì fā dòng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

jet engine