Có 1 kết quả:

pēn qì shì

1/1

pēn qì shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

jet-propelled