Có 1 kết quả:

pēn qì shì fēi jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

jet aircraft