Có 1 kết quả:

pēn sǎ qì

1/1

pēn sǎ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a spray