Có 1 kết quả:

pēn bí xī

1/1

pēn bí xī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to snort