Có 1 kết quả:

sù náng

1/1

sù náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

crop (anatomy of birds, gastropods etc)