Có 1 kết quả:

kè yào

1/1

kè yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take (illegal) drugs