Có 1 kết quả:

kè yào ㄎㄜˋ ㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take (illegal) drugs