Có 1 kết quả:

sǎng mén

1/1

sǎng mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) voice
(2) windpipe