Có 1 kết quả:

sǎng mén yǎn ㄙㄤˇ ㄇㄣˊ ㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

throat