Có 1 kết quả:

sǎng mén yǎn

1/1

sǎng mén yǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

throat