Có 1 kết quả:

sǎng yīn

1/1

sǎng yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

voice