Có 1 kết quả:

chēn sè

1/1

chēn sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

angry or sullen look