Có 1 kết quả:

chēn gòu

1/1

chēn gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to berate
(2) to curse in rage