Có 1 kết quả:

shì jiā chéng pǐ

1/1

shì jiā chéng pǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have strange and dangerous addictions (idiom)