Có 1 kết quả:

shì suān rǔ gān jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lactobacillus acidophilus