Có 1 kết quả:

shì suān xìng lì xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

eosinophil (type of white blood cell)