Có 1 kết quả:

niè tiè ㄋㄧㄝˋ ㄊㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to whisper