Có 1 kết quả:

ài qì

1/1

ài qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

belching