Có 1 kết quả:

ài qì ǒu nì

1/1

Từ điển Trung-Anh

belching and retching counterflow (medical term)