Có 1 kết quả:

ài qì suān fǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

belching of sour putrid gas (medical term)