Có 1 kết quả:

bì jī

1/1

bì jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

serge (loanword)