Có 1 kết quả:

Jiā yì xiàn

1/1

Jiā yì xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jiayi or Chiayi county in west Taiwan