Có 1 kết quả:

Jiā dìng qū

1/1

Jiā dìng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Jiading district of northwest Shanghai