Có 1 kết quả:

Jiā shān

1/1

Jiā shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Jiashan former county 1932-1992 in northeast Anhui, now part of Chuzhou prefecture 滁州[Chu2 zhou1]
(2) provincial level scenic area in Hunan