Có 1 kết quả:

Jiā shān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jiashan former county 1932-1992 in northeast Anhui, now part of Chuzhou prefecture 滁州[Chu2 zhou1]