Có 1 kết quả:

jiā xǔ ㄐㄧㄚ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) favorable
(2) praise