Có 1 kết quả:

Jiā yú xiàn ㄐㄧㄚ ㄩˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jiayu county in Xianning 咸寧|咸宁[Xian2 ning2], Hubei