Có 1 kết quả:

ǒu tù wù

1/1

ǒu tù wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vomit