Có 1 kết quả:

dū dū chē

1/1

dū dū chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tuk tuk (three wheeler taxi) (loanword)