Có 1 kết quả:

cháo nòng ㄔㄠˊ ㄋㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to tease
(2) to poke fun at
(3) to make fun of