Có 1 kết quả:

cháo xuè

1/1

cháo xuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to mock and ridicule

Một số bài thơ có sử dụng