Có 1 kết quả:

cháo xuè

1/1

cháo xuè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to mock and ridicule