Có 1 kết quả:

zuǐ pí zi

1/1

zuǐ pí zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. lips
(2) fig. glib talk