Có 1 kết quả:

zuǐ wěn ㄗㄨㄟˇ ㄨㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

able to keep a secret