Có 1 kết quả:

xī hā

1/1

xī hā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hip-hop (music genre)