Có 1 kết quả:

xī pí

1/1

xī pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hippie (loanword)