Có 1 kết quả:

xī pí xiào liǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 嬉皮笑臉|嬉皮笑脸[xi1 pi2 xiao4 lian3]