Có 1 kết quả:

hēi xiū

1/1

hēi xiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to make love